Na obrazku widnieje napis osiemset plus

7 sierpnia 2023 r. podpisana została nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) będzie wynosiła 800 zł na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Na zdjęciu widać napis ad bonum hominis i krzyżujące się dłonie

W dniu 7 czerwca 2022r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Święta Województwa połączonego z XIII Forum Samorządowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sposób szczególny zwrócił uwagę na potrzeby rodzin, dzieci w pieczy zastępczej oraz osób potrzebujących pomocy.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze „Parkowa”, „Na Zakręcie” i „Zakątek” w Lipnie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 10 lat do pełnoletności. Okres pobytu można przedłużyć na wniosek wychowanka do ukończenia przez niego 25 roku życia.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka do Placówek określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej i są to: