Na obrazku widoczny jest napis Uwaga

Posiadamy do sprzedania standardowy zasobnik na pellet o pojemności do 450 kg.

Na obrazku widoczny jest napis UWAGA

Posiadamy do sprzedania:

Zbiorniki na olej opałowy 2000 litrów 5 szt.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze „Parkowa”, „Na Zakręcie” i „Zakątek” w Lipnie przeznaczone są dla dzieci w wieku od 10 lat do pełnoletności. Okres pobytu można przedłużyć na wniosek wychowanka do ukończenia przez niego 25 roku życia.

Dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka do Placówek określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej i są to: