Dzień Edukacji Narodowej zwany Dniem Nauczyciela jest polskim świętem państwowym oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r. na mocy ustawy — Karta praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. z 1972 r. Nr 16, poz. 114) pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z poźn. zm.).

Budynek jest położony na obrzeżu Parku Miejskiego im. Gabriela Narutowicza po stronie północno-wschodniej miasta, w sąsiedztwie znajduje się ZSS, ZST, PUP.