Na zdjęciu widać napis ad bonum hominis, krzyżujące się dłonie i treść listu gratulacyjnego

W dniu 7 czerwca 2022r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Święta Województwa połączonego z XIII Forum Samorządowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sposób szczególny zwrócił uwagę na potrzeby rodzin, dzieci w pieczy zastępczej oraz osób potrzebujących pomocy.

Tego dnia wyróżniono wiele organizacji działających na rzecz rodziny. Podczas uroczystości uhonorowano również Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą "Parkowa" w Lipnie.